DANE FIRMY KROSNO GLASS S.A.

DANE FIRMY KROSNO GLASS S.A.

Logo Krosno Glass S.A.

Krosno Glass S.A.

ul. Tysiaclecia 13, 38-400 Krosno
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000725148,
NIP 5252658150,
REGON 364383766,

Kapitał zakładowy: 25 000 000 zł, opłacony w całosci


Zapraszamy także na naszą stronę firmową:

www.krosno.com