KROSNO GLASS S.A.


ul. Tysiaclecia 13, 38-400 Krosno
zarejestrowan a w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejes tru Sądowego KRS 0000725148,

NIP 5252658150, REGON 364383766,

Kapitał zakładowy: 25 000 000 zł, opłacony w całoscizapraszamy na stronę firmową krosno.com